2020.57
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 17/2/2020
Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας - Τρικάλων : Τμήμα Γεωργική Σχολή - Τερψιθέα.Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 87977

Καταληκτική ημερομηνία: 30/3/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 399.989,65 € (με ΦΠΑ)