2020.58
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 18/2/2020
Ανάθεση καθηκόντων ιατρού εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Καταληκτική ημερομηνία: 25/2/2020, 11:30 πμ
Προϋπολογισμός: 6.076,00 € (με ΦΠΑ)