2020.60
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 19/2/2020
«Διαγράμμιση οδοστρώματος σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Τρικάλων 2020», Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 87884

Καταληκτική ημερομηνία: 3/3/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)