2020.61
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 19/2/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για ένα έτος

Καταληκτική ημερομηνία: 28/2/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 13.000,00 € (με ΦΠΑ)