2020.62
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 20/2/2020
Συνοπτικός Δημόσιος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκτίμησης των επιπτώσεων των εκπομπών οσμών με τη μέθοδο της ολφακτομετρίας, από εγκατεστημένα εργοστάσια στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

Καταληκτική ημερομηνία: 5/3/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)