2020.64
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 21/2/2020
Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια των Προγραμμάτων Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς ετών 2020 και 2021 στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

Καταληκτική ημερομηνία: 24/3/2020, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 1.300.532,51 € (με ΦΠΑ)