2020.65 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 21/2/2020
Μελέτη βελτίωσης Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88086

Καταληκτική ημερομηνία: 6/4/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 648.930,29 € (με ΦΠΑ)