2020.66 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/2/2020
Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων : τμήμα από Ι/Κ Νότιας παράκαμψης Λάρισας έως αρχή παράκαμψης Νίκαιας. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 88112

Καταληκτική ημερομηνία: 7/4/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 349.928,02 € (με ΦΠΑ)