2020.71
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 26/2/2020
Αποκατάσταση και συντήρηση κεραμικών επιστεγάσεων και όψεων Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγ.Νικολάου Βόλου.
Α.Α.Συστήματος : 87673

Καταληκτική ημερομηνία: 30/3/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με ΦΠΑ)