2020.79 σε ισχύ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Μίσθωση Ακινήτων

Ανάρτηση: 5/3/2020
«Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου – ενός τεμαχίου αναδασμού έτους 1983 του αγροκτήματος Ναμάτων ΠΕ Λάρισας »

Καταληκτική ημερομηνία: 9/4/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)