2020.94 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 20/3/2020
«Ε.Ο. Τρικάλων – Αρτας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος
απο Περιφερειακή Τρικάλων εως Γέφυρας Καραβόπορου». Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:88008

Καταληκτική ημερομηνία: 27/4/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 22.240.000,00 € (με ΦΠΑ)