2020.111
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/4/2020
ΕΡΓΟ : «2014ΕΠ51700023 Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (π.κ.2013ΕΠ01700004)»
ΥΠΟΕΡΓΟ 10 : «Συντήρηση Ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου περιοχής Πύλης - Φαρκαδόνας ΠΕ Τρικάλων 2020» - Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 88748


Καταληκτική ημερομηνία: 26/5/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)