2020.118
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 11/5/2020
Υποέργο 22: «Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού Δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Καρδίτσας 4΄ Εργολαβία»

Καταληκτική ημερομηνία: 26/5/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 68.300,00 € (με ΦΠΑ)