2020.119
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 11/5/2020
Υποέργο 99: «Κατεπείγουσες εργασίες στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Καρδίτσας για την αντιμετώπιση ζημιών από έντονες βροχοπτώσεις Οκτωβρίου 2019»

Καταληκτική ημερομηνία: 28/5/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 246.000,00 € (με ΦΠΑ)