2020.122
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/5/2020
Συντήρηση χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου έτους 2020-2021 α.α.συστήματος 89894

Καταληκτική ημερομηνία: 28/5/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (με ΦΠΑ)