2020.124
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 22/5/2020
Ολοκλήρωση Μελετών παραλιακού άξονα θεσσαλίας & σύνδεσης δυο ΠΕ:Τμήμα απο διασταύρωση ΠΡΟΣ ΚΑΜΑΡΙ & ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΩΣ ΖΑΓΟΡΑ. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:90248

Καταληκτική ημερομηνία: 29/6/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 396 302,16 € (με ΦΠΑ)