2020.125
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 22/5/2020
«Βελτίωση αποκατάσταση οδού Χαλίκι - Τρία Ποτάμια - Γεφ. Αλεξίου - Αρματωλικό, κλάδοι προς Αγία Παρασκευή, προς Αθαμανία και προς Παλιοχώρι Γαρδικίου 2020»

Καταληκτική ημερομηνία: 9/6/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 200 000,00 € (με ΦΠΑ)