2020.127
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 26/5/2020
«Εργασίες - προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού δικτύου και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Τρικάλων»
ΥΠΟΕΡΓΟ 98 «Περιφερειακός Μεγαλοχωρίου»

Καταληκτική ημερομηνία: 9/6/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 240.000,00 € (με ΦΠΑ)