2020.135
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 2/6/2020
Συντήρηση Π.Ε.Ο. Φάρσαλα - Δομοκός όρια νομού με Α/Α συστήματος 90163

Καταληκτική ημερομηνία: 22/6/2020, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ)