2020.141
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 4/6/2020
Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο Αγιάς

Καταληκτική ημερομηνία: 29/6/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 636.000,00 € (με ΦΠΑ)