2020.143
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 10/6/2020
Εφαρμογή προγράμματος αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Μαγνησίας.
Α.Α. Συστήματος : 92861

Καταληκτική ημερομηνία: 3/7/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)