2020.153 σε ισχύ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Μίσθωση Ακινήτων

Ανάρτηση: 18/6/2020

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Επαναληπτικού Διαγωνισμού Μειοδοτικής μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση γραφείων του Κ.Ε.Σ.Υ Λάρισας και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Συκουρίου.
Καταληκτική ημερομηνία: 9/7/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 156.248,00 € (με ΦΠΑ)