2020.154
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 18/6/2020
Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογής Τεχνολογιών ΑΠΕ στο Γυμνάσιο Αγιάς


Καταληκτική ημερομηνία: 3/7/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 636.000,00 € (με ΦΠΑ)