2020.155
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 18/6/2020
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 88743 (Παράταση λόγω διακοπής λειτουργίας ΕΣΗΔΗΣ)


Καταληκτική ημερομηνία: 1/7/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 3.870.870,03 € (με ΦΠΑ)