2020.156 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 18/6/2020
Προμήθεια - μεταφορά άλατος για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων 2020.
(α.α συστήματος :93673)

Καταληκτική ημερομηνία: 8/7/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)