2020.157 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 23/6/2020
«Αποκατάσταση βατότητας-αποχιονισμοί με ΙΧ μηχανήματα Οδικού Κυκλώματος Ασπροποτάμου 2020» Π.Ε. Τρικάλων

Καταληκτική ημερομηνία: 7/7/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)