2020.158 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/6/2020
«Ολοκλήρωση κατασκευής αίθουσας στον Κορυδαλλό Καλαμπακας» Π.Ε. Τρικάλων
ΕΣΗΔΗΣ : 90129

Καταληκτική ημερομηνία: 7/7/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 170.000,00 € (με ΦΠΑ)