2020.162
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 2/7/2020
«Αποκατάσταση Ζημιών Προκλήθηκαν από Έντονα Πλημμυρικά Φαινόμενα στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Π. Ε. Τρικάλων στις 24-25/11/2019 και 9-11/12/2019 (ΔΗΜΟΙ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΩΝ, ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ)» Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 90792


Καταληκτική ημερομηνία: 14/7/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 5.200.000,00 € (με ΦΠΑ)