2020.163
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 2/7/2020
Αποκαταστάσεις οδών, καθαρισμός ερεισμάτων και κατασκευή τεχνικών Δήμου Τεμπών μετέπειτα θεομηνίας με Α/Α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 90555

Καταληκτική ημερομηνία: 21/7/2020, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 2.200.000,00 € (με ΦΠΑ)