2020.167 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 3/7/2020
Ολοκλήρωση μελετών παραλιακού άξονα Θεσσαλίας και σύνδεσης δυο ΠΕ:Τμήμα από διασταύρωση προς ΚΑΜΑΡΙ & ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΕΩΣ ΖΑΓΟΡΑ. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91103

Καταληκτική ημερομηνία: 24/8/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 396.302,16 € (με ΦΠΑ)