2020.168 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/7/2020
«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Π.Ε. Τρικάλων στις 24-25/11/2019 και 9-11/12/2019 - Αντιπλημμυρική προστασία - ολοκλήρωση καθαρισμού κοίτης στον Πηνειό ποταμό». Υποέργο 1: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Π.Ε. Τρικάλων στις 24-25/11/2019 και 9-11/12/2019 - Αντιπλημμυρική προστασία - ολοκλήρωση καθαρισμού κοίτης στον Πηνειό ποταμό»

Καταληκτική ημερομηνία: 25/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 15.000.000,00 € (με ΦΠΑ)