2020.173
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 10/7/2020
«Αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί με ΙΧ μηχανήματα οδικού δικτύου Διάβα-Λιβάδια Περτουλίου 2020» Π.Ε. Τρικάλων

Καταληκτική ημερομηνία: 4/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)