2020.179 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 13/7/2020
«Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Παλαιομονάστηρου», Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 91106

Καταληκτική ημερομηνία: 27/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.700.000,00 € (με ΦΠΑ)