2020.180 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/7/2020
Αποκατάσταση οδού από Βερδικούσια -Διασταύρωση Συκιάς - Βλαχογιάννη (Δ. Ελασσόνας) από θεομηνία με Α/Α Συστήματος 83088.

Καταληκτική ημερομηνία: 14/9/2020, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 611.300,00 € (με ΦΠΑ)