2020.181 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/7/2020
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας της Δ.Κ. Βερδικουσιας της Δ.Ε. Βερδικούσιας του Δήμου Ελασσόνας μετά από θεομηνία με Α/Α Συστήματος 91273.

Καταληκτική ημερομηνία: 14/9/2020, 9:30 πμ
Προϋπολογισμός: 830.000,00 € (με ΦΠΑ)