2020.190 σε ισχύ
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 20/7/2020
«Αποκατάσταση Βατότητας-Αποχιονισμοί με ΙΧ μηχανήματα οδικού δικτύου Θεόπετρα-Αύρα-Κονισκός με διασταυρώσεις προς Λογγά & Μαυρέλι-Κρηνίτσα-Αγρελιά με διασταυρώσεις προς Πλάτανο και Ελληνόκαστρο 2020»Καταληκτική ημερομηνία: 25/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 65.000,00 € (με ΦΠΑ)