2020.191 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/7/2020
Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. 30: Τμήμα από Α/Κ Μικροθηβών έως
Μπουρμπουλήθρες. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91585

Καταληκτική ημερομηνία: 31/8/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 1.182.924,78 € (με ΦΠΑ)