2020.192 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 27/7/2020
"Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2020"

Καταληκτική ημερομηνία: 27/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με ΦΠΑ)