2020.193 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 27/7/2020
Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής Κουκουναριων & Τρούλου Σκιάθου.
α.α. συστήματος 91397.
Σημ: Δεν περιλαμβάνεται το ΦΠΑ σύμφωνμα με την ΠΟΛ1253/10-12-2014 του Ν.4281/14

Καταληκτική ημερομηνία: 26/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.730.000,00 € (με ΦΠΑ)