2020.194
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 28/7/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια δύο Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Καταληκτική ημερομηνία: 5/8/2020, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 4.000,00 € (με ΦΠΑ)