2020.195 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 28/7/2020
Συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Μαγνησίας έτους 2020.
Α.Α συστήματος: 91629

Καταληκτική ημερομηνία: 2/9/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 90.000,00 € (με ΦΠΑ)