2020.197 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 31/7/2020
Ολοκλήρωση Μελέτης Βελτίωσης της Ε.Ο. Λάρισας - Φαρσάλων. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:91741

Καταληκτική ημερομηνία: 7/9/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 1.468.209,69 € (με ΦΠΑ)