2020.203
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/8/2020
«Αποχιονισμοί Καρδίτσας προς όρια Ν. Ευρυτανίας (Ζαχαράκη) 2021»

Καταληκτική ημερομηνία: 2/9/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 40 000,00 € (με ΦΠΑ)