2020.204
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/8/2020
«Αποχιονισμοί οδικού τμήματος Πευκόφυτο – Αυχένας Αγίου Νικολάου 2021»

Καταληκτική ημερομηνία: 1/9/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 20 000,00 € (με ΦΠΑ)