2020.205
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/8/2020
«Αποχιονισμοί οδικού τμήματος Μουζάκι – Λίμνη Πλαστήρα - Φυλακτή - Νεράιδα - Καραμανώλη»

Καταληκτική ημερομηνία: 31/8/2020, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 70 000,00 € (με ΦΠΑ)