2020.209
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 29/9/2020
Κατασκευή Υπόγειων Αγωγών Άρδευσης ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου (Φαλάνης -
Γιάννουλης) Ν. Λάρισας - Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 92645

Καταληκτική ημερομηνία: 19/10/2020, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 1.666.750,00 € (με ΦΠΑ)