2020.212 σε ισχύ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Μίσθωση Ακινήτων

Ανάρτηση: 30/9/2020
Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτων – τριών τεμαχίων διανομής έτους 1961 του συνοικισμού Χαλκιάδων ΠΕ Λάρισας

Καταληκτική ημερομηνία: 18/11/2020, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)