2020.213 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 1/10/2020
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του έργου“Re-Source – Providing services for management of natural resources”

Καταληκτική ημερομηνία: 23/10/2020, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 94.300,00 € (με ΦΠΑ)