2020.223 σε ισχύ
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 15/10/2020
Αποκατάσταση Επαρχιακής οδού Καρίτσας - Κόκκινου Νερού και Τμήματος προς Πηγές Δ.Αγιάς από θεομηνία. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 93022)
Καταληκτική ημερομηνία: 9/11/2020, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 608.000,00 € (με ΦΠΑ)