2020.227
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 16/10/2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ψηφιακών Ανέπαφων Θερμομέτρων Μετώπου

Καταληκτική ημερομηνία: 21/10/2020, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.500,00 € (με ΦΠΑ)